Kancelaria - logo
porady prawne
www. e - windykacja.com

Newsletter
Adres e-mail
Imię

Jesteś 2185885 gościem strony
Dziękujemy !

Kancelaria Prawna, radca prawny, adwokat Kancelaria Prawna - zespół


Zespół Kancelarii Prawnych
Zespół Kancelarii Prawnych działa od 2001r. Dzięki wysokiej specjalizacji wszystkich naszych pracowników i wieloletniemu doświadczeniu, nasi Klienci mogą liczyć na najwyższy standard świadczonych usług, zaangażowanie oraz indywidualne podejście do każdej prowadzonej sprawy. Utworzone w ramach Kancelarii Radcy Prawnego Andrzeja Stachowiaka - wydzielona jednostka Biuro Windykacji poszerza dodatkowo naszą ofertę o windykację należności. Kancelaria Radca Prawny - Windykacja, porady prawne
Andrzej Stachowiak - radca prawny
Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Wrocławskim (1986r.). Po odbyciu aplikacji sędziowskiej w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu zdał egzamin sędziowski (1989r.). Jako specjalista w Narodowym Banku Polskim zajmował się obrotem papierami wartościowymi i obrotem wekslowym (XI 1989 - X 1990r.). Od 1991r. był zatrudniony w Kredyt Banku S.A. na stanowisku specjalisty, a następnie po zdaniu egzaminu radcowskiego (w 1992r.) został radcą prawnym jednego z oddziałów Banku. Od kwietnia 1994r. świadczy usługi prawne w ramach prowadzonej Kancelarii Prawnej. Andrzej Stachowiak specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, zastępstwie procesowym podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego. W ramach wydzielonej organizacyjnie jednostki - Biura Windykacji świadczy usługi w zakresie windykacji należności.


dr Anna Stangret - radca prawny
Po ukończeniu studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (1999r. z wynikiem bardzo dobrym), podjęła studia doktoranckie w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prywatnego Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2004 uzyskała tytuł doktora nauk prawnych. Jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Wrocławskiego na stanowisku adiunkta. W ramach pracy naukowej zdobyła międzynarodowe doświadczenie z zakresu funkcjonowania podstawowych instytucji prawa cywilnego i bankowego w praktyce państw obcych. W dorobku naukowym posiada wiele publikacji naukowych ukazujących się w specjalistycznych pismach prawniczych (Prawo Bankowe, Przegląd Sądowy, Rejent i in.). Prowadzi także zajęcia dydaktyczne ze studentami Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego z zakresu prawa cywilnego, w tym przede wszystkim z umów w obrocie gospodarczym. Egzamin radcowski zdała w 2004r. z wynikiem bardzo dobrym. Z Kancelarią współpracuje od 2001r.
Anna Stangret specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym głównie spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków prawnych z udziałem banków i instytucji finansowych w zakresie udzielanych kredytów i pożyczek oraz prowadzeniu spraw z udziałem podmiotów zagranicznych.
Kancelaria Radcy Prawnego


Biuro Windykacji
Biuro Windykacji działa w ramach Kancelarii Radcy Prawnego Andrzeja Stachowiaka. W prowadzonych sprawach podejmowane są wszelkie czynności windykacyjne zmierzające do odzyskania niespłaconej w terminie należności wraz z należnymi z tego tytułu odsetkami, prowizjami, opłatami, a także kosztami postępowania, w oparciu o dogodne warunki finansowe i różne modele współpracy dopasowane do potrzeb Klienta.
Zespół Biura Windykacji charakteryzuje wysoki stopień specjalizacji i wieloletnie doświadczenie w windykacji należności. W celu zapewnienia Klientom wszechstronnej i profesjonalnej obsługi Biuro Windykacji wykorzystuje specjalistyczny, autorski program "Windykacja", który umożliwia również Klientom monitorowanie toku prowadzonej sprawy za pośrednictwem Internetu oraz otrzymywanie raportów zawierających wszelkie informacje o przebiegu sprawy i przeprowadzanych czynnościach windykacyjnych.

powrót wsteczdo góry góra
Kancelaria - Radca Prawny
Kancelaria | Kontakt | Pomoc | Oferta | Regulamin
Kancelaria Prawna
Radca Prawny Andrzej Stachowiak
Kontakt: bok@e-windykacja.com tel. (071) 369 90 70, kom. 662 521 959
Biuro Windykacji: windykacja@e-windykacja.com tel. (071) 338 06 15
Kancelaria Prawna: kancelaria@e-windykacja.com tel. (071) 369 90 70