Kancelaria - logo
porady prawne
www. e - windykacja.com

Newsletter
Adres e-mail
Imię

Jesteś 2185891 gościem strony
Dziękujemy !

Program Windykacja

Opis programu Windykacja

Kancelaria Radcy Prawnego, Windykacja wierzytelności, usługi prawne, prawo - prezentacja

Dzięki specjalistycznemu programowi WINDYKACJA, nasi Klienci korzystając z usług Kancelarii Prawnej - w zakresie windykacji należności mają pewność skutecznej i szybkiej obsługi.

Program "Windykacja" został stworzony na zlecenie Kancelarii, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom Klientów, którym zależy na skutecznym działaniu oraz na szybkim przepływie informacji, zarówno na etapie przedegzekucyjnym i sądowym, jak i komorniczym. Założenia do programu opracowano w oparciu o procedury windykacyjne jednego z banków od lat zajmującego czołowe miejsce w rankingu banków, jednak od momentu uruchomienia bazy danych program jest nadal rozbudowywany o nowe elementy mające na celu dalsze usprawnianie procedur windykacyjnych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb Klientów.

Program WINDYKACJA jest bazą danych zawierającą informacje o prowadzonych przez Kancelarię sprawach. W systemie ewidencjonowane są zarówno postępowania prowadzone na podstawie tytułów wykonawczych, jak również postępowania spadkowe, upadłościowe i układowe oraz powództwa przeciwegzekucyjne.

Program WINDYKACJA skonstruowano w taki sposób, by umożliwić Klientowi kontrolę podejmowanych czynności, dokonywanych przez dłużników i komorników wpłat oraz monitorowanie terminów wymaganych przez organy sądowe i administracyjne na każdym etapie zaawansowania spraw.

I. KATALOG DŁUŻNIKÓW

"Katalog dłużników" stanowi ewidencję wszystkich osób, wobec których została podjęta decyzja o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, a Kancelaria otrzymała zlecenie prowadzenia sprawy. Katalog zawiera podstawowe informacje o dłużniku umożliwiające dokładną i pełną identyfikację osoby, wobec której toczy się postępowanie egzekucyjne, a w przypadku podmiotu gospodarczego, również dane dotyczące firmy i osoby reprezentanta.

II. KATALOG PROWADZONYCH SPRAW

Katalog prowadzonych spraw stanowi ewidencję spraw dłużników. Obejmuje szczegółowe informacje o rodzaju sprawy i przebiegu postępowania umieszczone w kolejnych podkatalogach:
  • tytuły egzekucyjne - numer sprawy, data złożenia pozwu, kwota dochodzonej wierzytelności, data przedawnienia należności, a ponadto informacje o Sądzie, przed którym toczy się postępowanie oraz o organie egzekucyjnym prowadzącym postępowanie egzekucyjne
  • zadłużenie - wysokość dochodzonej należności w podziale na poszczególne składniki zadłużenia (kapitał, odsetki, koszty postępowania i in.)
  • stan sprawy - opis sprawy ułożony w porządku chronologicznym wraz z dodatkowym polem "uwagi" umożliwiającym wprowadzenie krótkiego opisu dokonanej czynności
  • wpłaty - informacje o dokonanych wpłatach: o osobie wpłacającej, o dacie i kwocie wpłaty oraz o sposobie rozksięgowania, zawiera ponadto informację o łącznej wysokości dokonanych wpłat
  • rozliczenie - aktualny stan zadłużenia i wysokości pozostałego do zapłaty zadłużenia w podziale na poszczególne składniki zadłużenia
  • koszty - wysokość zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym
  • powiązanie - ostrzeżenie o postępowaniach powiązanych z postępowaniem głównym jak, np. postępowania o wyjawienie majątku czy postępowania o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko współmałżonkom dłużników
  • uwagi - dodatkowe informacje o dłużniku lub prowadzonej sprawie, np. treść wysłanych wiadomości e-mail lub o treści przeprowadzonych rozmów telefonicznych.

Program "Windykacja" umożliwia generowanie raportów zawierających dane o prowadzonych sprawach w żądanym zakresie czasowym. W aktualnej wersji programu dostępne są m.in.: repertorium prowadzonych spraw, karta informacyjna windykowanej należności, sprawy stanowiące koszt uzyskania przychodów.


Klip wideo  - prezentacja programu Windykacja - na tym programie pracujemy


POBIERZ:
powrót wsteczdo góry góra
Login
Hasło

Valid HTML 4.01
Valid CSS
Kancelaria | Kontakt | Pomoc | Oferta | Regulamin
Kancelaria Prawna
Radca Prawny Andrzej Stachowiak
Kontakt: bok@e-windykacja.com tel. (071) 369 90 70, kom. 662 521 959
Biuro Windykacji: windykacja@e-windykacja.com tel. (071) 338 06 15
Kancelaria Prawna: kancelaria@e-windykacja.com tel. (071) 369 90 70