Kancelaria - logo
porady prawne
www. e - windykacja.com

Newsletter
Adres e-mail
Imię

Jesteś 2185869 gościem strony
Dziękujemy !

Etapy postępowania - windykacja należności

Postępowanie windykacyjne

ETAP I
Postępowanie przedegzekucyjne obejmuje czynności:
 • kontakt z dłużnikiem po upływie terminu spłaty
 • negocjacje z dłużnikiem w sprawie ustalenia warunków dobrowolnej spłaty
 • kierowanie wezwań do zapłaty pod rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i komorniczego
 • monitoring bazy dłużników Klienta pod kątem terminowości podejmowanych czynności przez organy egzekucyjne
 • bieżące raportowanie z prowadzonych czynności
 • ustalenie dodatkowych informacji niezbędnych do skutecznego prowadzenia egzekucji
 • przygotowanie projektu ugody z dłużnikiem.
Postępowanie sądowe obejmuje czynności:
 • przygotowanie sprawy do wniesienia pozwu, wniosku lub innego pisma procesowego w zależności od stanu i rodzaju sprawy
 • uzyskanie tytułu egzekucyjnego: wyroku, nakazu zapłaty, postanowienia
 • sporządzenie wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu
 • zmierzające do zabezpieczenia roszczeń Klienta przed wszczęciem lub w trakcie postępowania sądowego
 • przeprowadzenie postępowania o wyjawienie majątku dłużnika
 • monitoring czynności organów egzekucyjnych
 • w przypadku wniesienia przez dłużnika zarzutów (sprzeciwu) od nakazu zapłaty pozwu o pozbawienie tytułu wykonawczego klauzuli wykonalności, postępowanie to jest prowadzone na podstawie odrębnego zlecenia.

ETAP II
Postępowanie egzekucyjne (prowadzone przez Komornika Sądowego) obejmuje następujące czynności:
 • na żądanie Klienta Kancelaria przeprowadzi ostateczne negocjacje z dłużnikiem co do dobrowolnej spłaty lub wyśle ostateczne wezwanie do dobrowolnego spełnienia świadczenia
 • sporządzenie wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej
 • współpraca z kancelarią komorniczą w celu zapewnienia szybkiej i skutecznej egzekucji należności Klienta
 • nadzorowanie stanu sprawy i podejmowanych czynności komorniczych
 • sporządzanie innych pism procesowych w zależności od stanu zaawansowania konkretnej sprawy
 • monitoring czynności organów egzekucyjnych.
powrót wsteczdo góry góra
Login
Hasło

Valid HTML 4.01
Valid CSS
Kancelaria | Kontakt | Pomoc | Oferta | Regulamin
Kancelaria Prawna
Radca Prawny Andrzej Stachowiak
Kontakt: bok@e-windykacja.com tel. (071) 369 90 70, kom. 662 521 959
Biuro Windykacji: windykacja@e-windykacja.com tel. (071) 338 06 15
Kancelaria Prawna: kancelaria@e-windykacja.com tel. (071) 369 90 70